URBACT IV PROGRAMA

Programos pavadinimas Interreg URBACT IV programa
Vadovaujančioji institucija Prancūzijos Respublikos lygių teritorijų generalinė komisija (pranc. Commissariat Général à l’Egalité des Territoires)
Biudžetas 84 769 799,00 Eur

·        Europos Sąjungos dalis –79 769 799,00 Eur

Programos teritorija 27 ES šalys, Norvegija, Šveicarija, 5 pasirengimo narystei pagalbos priemonės šalys (IPA): Serbija, Juodkalnija, šiaurės Makedonija, Bosnija ir Hercegovina ir Albanija.
Investicijų kryptys/ Programos prioritetai
  • Naudoti tarptautinius tinklus, kad pagerinti Europos miestų gebėjimus: kartu kurti ir įgyvendinti integruotus Veiksmų planus, susijusius su bendrais darnaus miesto vystymosi iššūkiais; perduoti gerąją miesto patirtį; parengti investicijų planus, skirtus naujoviškų miestų veiksmų elementams atkartoti.
  • Gerinti miestų suinteresuotųjų šalių gebėjimus kurti ir įgyvendinti tvarią miestų plėtrą, integruotą ir vietos principu pagrįstą politiką, praktiką ir naujoves. Šiam tikslui pasiekti programos lygmeniu URBACT IV vykdys gebėjimų stiprinimo veiklą, pvz.: URBACT IV universitetai, nacionalinės mokymo programos ir nuolatinė speciali parama visiems paramos gavėjams. Dalyviai kartu dirbs tobulindami įgūdžius, reikalingus kuriant ir įgyvendinant integruotus darnaus miestų vystymosi veiksmų planus. Programos lygmens gebėjimų stiprinimą rems tarptautiniai integruoto darnaus miestų vystymosi, žaliosios, skaitmeninės ir lyčių lygybės ekspertai.
  • Užtikrinti, kad URBACT IV žinios ir praktika būtų prieinama miesto praktikams ir politikos formuotojams, kad jie galėtų pasinaudoti vietos, regionų, nacionaline ir Europos miestų politika, ypač Europos miestų iniciatyva ir taip prisidėti prie ES miestų Darbotvarkės.

Šiam tikslui pasiekti bus naudojami tokie įrankiai kaip:

– tematinės bendruomenės, kurios leis miestams susitikti ir keistis URBACT IV tinklams aktualiomis temomis. Žinios galės būti transformuojamos dinamiškam naudojimui, tai: konferencijos, teminiai renginiai, internetiniai seminarai, politikos laboratorijos arba statinei informacijai: teminiai leidiniai, politikos apžvalgos, atvejų analizė, geroji praktika ir kt.;

– į ES miestų politiką orientuotas keitimasis žiniomis. URBACT IV tikslas – įkvėpti ir informuoti miestų politiką, suteikiant žinių plačiajai Europos miestų bendruomenei;

– suteikiama ekspertų pagalba, skirta kaupti ir valdyti žinias apie darnią miesto plėtrą. URBACT IV svetainė veiks kaip žinių centras, suteikiantis atvirą prieigą prie praktinių žinių ir gerosios praktikos, susijusių su teminiais prioritetais;

– nacionaliniai URBACT IV informacijos taškai, kurie yra atsakingi už komunikaciją, URBACT IV veiklos, rezultatų skleidimą nacionaliniu lygmeniu.

Paskelbti kvietimai https://urbact.eu/
Programos nuoroda https://urbact.eu/