INTERACT IV PROGRAMA

Programos pavadinimas INTERACT IV programa
Vadovaujančioji institucija Bratislavos regiono administracija, 4 INTERACT punktai Turku (Suomija), Valensijoje (Ispanija), Viborge (Danija) ir Vienoje (Austrija).
Biudžetas 45 000 000,00 Eur

·        Europos Sąjungos dalis –41 166 667,00 Eur

Programos teritorija 27 Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės, Norvegija, Šveicarija.
Programos tikslai
  • Bendradarbiavimo valdymas
  • Specifiniai programos tikslai:

1)     efektyvumo didinimas, stiprinant INTERREG programų ir kitų  bendradarbiavimo dalyvių valdymo gebėjimus:

ˑ požiūrių derinimas: daugiausia dėmesio skiriant taisyklių išaiškinimui ir derinimui;

ˑ informacijos srautų, INTERREG programų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo procedūrų derinimas pagal INTERACT IV įgaliojimus;

ˑ metodų, taikomų INTERREG programas valdančiose struktūrose, supaprastinimas; veiksmingas programų valdymas, siekiant pritaikyti paprastesnį valdymą, aiškų vaidmenų ir pareigų apibrėžimą, geresnę vidinę komunikaciją ir srautų skaidrumą.

2)     asmenų įgalinimas: stiprinant gebėjimą dirbti bendradarbiavimo programose:

ˑ institucinės žinios ir kompetencija padedanti mokytis ir tobulėti tiems, kurie dirba INTERREG programose ir bendradarbiavimo kontekste apskritai. Tai padės ugdyti gebėjimus geriau valdyti programų ir projektų įgyvendinimą bei stiprinti žinias ir įgūdžius, norint atrasti naujus bendradarbiavimo valdymo būdus;

ˑ stiprinti INTERREG programų dalyvių bendradarbiavimo ir koordinavimo įgūdžius, įskaitant ir  subjektų, kurie dalyvauja valdyme ir teritorinio valdymo sistemų bei iniciatyvų, tokių kaip Makroregioninės strategijos ir Jūrų vandenų strategijos. Veiksmai taip pat bus nukreipti taip pat į Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimo tikslą;

ˑ inovatyvūs metodai, skirti remti veiksmus, kuriais skatinamos naujoviškos priemonės ir metodai bendradarbiavimo kontekste ir bendradarbiavimo tikslais.

3)     INTERREG matomumas: gebėjimų fiksuoti ir perduoti programos rezultatus ir programos matomumo stiprinimo didinimas:

ˑ tematinių žinių ir rezultatų suvokimas, kaupimas bei apibendrinimas ir analizė. Programų koordinavimas ir gautų bendradarbiavimo rezultatų pritaikymas – nustatomos kaip pagrindinės valdymo kryptys programose;

ˑ rezultatų komunikacija, kai komunikacija integruojama į pačios programos gyvavimo ciklą. Bendravimas, rezultatų skleidimas bei perdavimas tikslinėms grupėms;

ˑ INTERREG matomumas, skatinant strateginę komunikaciją, diegiant bendras iniciatyvas, kuriomis siekiama pasiekti tinkamą auditoriją bei bendrą programos matomumą ir bendradarbiavimo proceso atvaizdavimą.

Paskelbti kvietimai https://www.interact-eu.net/#o=interact-iv
Projektų sąrašas https://www.interact-eu.net/#2021-2027
Programos nuoroda https://www.interact-eu.net/
Investicijų programos komunikacijos pareigūnas Aistė Smetonienė

El. p. [email protected]

Tel. +370 5 271 8622