INTERREG VI-A LATVIJOS – LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

Programos pavadinimas Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Vadovaujančioji institucija Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija
Biudžetas 39 860 985,00 Eur

·        Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 31 752 230,00 Eur

 

Programos teritorija – Kuržemės, Žiemgalos, Latgalos regionai Latvijoje;

– Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionai Lietuvoje.

Investicijų kryptys/ Programos prioritetai 1.      Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas.

2.      Žalias, atsparus ir darnus vystymasis:

2.1 Prisitaikymo prie klimato kaitos ir rizikos prevencijos ir atsparumo, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus, skatinimas;

2.2. Gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugos ir išsaugojimo, be kita ko, miestų teritorijose, ir mažinant visų rūšių taršą, stiprinimas.

3.      Sąžininga ir įtrauki visuomenė.

4.      Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas.

Kvietimų planai Netaikoma
Paskelbti kvietimai https://latlit.eu/calls-for-proposals/
Projektų sąrašas
Programos nuoroda www.latlit.eu