INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMA

Tikslas – stiprinti integruotą teritorinę plėtrą ir bendradarbiavimą kuriant labiau novatorišką, geriau prieinamą ir tvarų Baltijos jūros regioną.

Teritorija – 8 ES šalys (Danija, Švedija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, dalis Vokietijos) ir Norvegija. Baltarusija ir Rusijos Federacijos šiaurės vakarų regionas, kaip programos dalyvės prisijungs tik pasirašius Finansinį susitarimą su ES.

Biudžetas 322,98 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 263,8 mln. eurų.

Prioritetai:

I. Gebėjimas naujovėms, 102,96 mln. eurų (1 tematinis tikslas pagal EK): mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūros; pažangi specializacija; netechnologinės inovacijos.

II. Veiksmingas gamtinių išteklių valdymas, 102,96 mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK): švarūs vandenys; atsinaujinanti energija; energijos efektyvumas; išteklius tausojantis mėlynasis augimas.

III. Tvarus transportas, 80,44 mln. eurų (7 tematinis tikslas pagal EK): transporto rūšių interoperabilumas; atokių vietovių ir demografinių pokyčių paveiktų vietovių pasiekiamumas; jūrinė sauga, ekologiška laivininkystė; ekologiškas judumas mieste.

IV. Institucijų pajėgumas makro-regioniniam bendradarbiavimui, 15,52 mln. eurų (11 tematinis tikslas pagal EK): pradinis projektinių paraiškų finansavimas; makroregioninio bendradarbiavimo koordinavimas.

Valdymo institucijos: vadovaujančioji institucija ir jungtinis sekretoriatas Rostoke, Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH).

http://www.interreg-baltic.eu/