2021–2027 m. Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pradėjo savo veiklą

Interreg Logo Latvia-Lithuania RGB Color-03Š. m. lapkričio 4 d. įvyko pirmasis 2021–2027 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinio laikotarpio Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo patvirtintas sprendimas š. m. lapkričio 28 d. paskelbti pirmąjį programos kvietimą teikti projektų paraiškas. Projekto paraiškos bus priimamos iki 2023 m. kovo 29 d. 17 val.

Programa planuoja, kad kvietimas bus paskelbtas š. m. lapkričio 28 d. vyksiančiame nuotoliniame programos atidarymo renginyje. Artimiausiu metu programos interneto svetainėje (www.latlit.eu) bus paskelbta informacija apie planuojamą renginį ir registracija į jį.

Su kitais sprendimais priimtais programos stebėsenos komiteto posėdyje galit susipažinti čia: https://latlit.eu/wp-content/uploads/2022/11/List-of-1st-MC-meeting-decisions-4-November-2022.pdf

Programos vizija – Latvijos ir Lietuvos pasienio regionai yra patrauklūs žmonėms gyventi, studijuoti, dirbti ir apsilankyti. Programa remia darnius ir modernius, šiuolaikinius bendro augimo ir vystymosi sprendimus, siekia į pasienio regioną pritraukti keliautojus ir turistus, kurie lankosi ir susipažįsta su mūsų gamtos ir kultūros vertybėmis, skatina vietos gyventojus pasilikti, taip pat kviečia naujai atvykusiuosius čia kurti savo ateitį. 29,1 eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų bus skiriama projektams įgyvendinti. Kiekvienas partneris dalyvaujantis programos projektuose atgaus 80 proc. iš ES paramos lėšų ir turės įnešti 20 proc. nuosavą įnašą.

Projektų vykdytojai ir partneriai – savivaldybės, NVO, valstybinės institucijos, planavimo regionai ir kitos viešojo sektoriaus įstaigos, universitetai, mokslinių tyrimų plėtros institucijos iš programos teritorijos Kuržemės, Žiemgalos, Latgalos regionų Latvijoje ir Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų Lietuvoje.

Projektai turės prisidėti prie programos prioritetų įgyvendinimo:

1 prioritetas Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas,

2 prioritetas Žalias, atsparus ir darnus vystymasis,

3 prioritetas Sąžininga ir įtrauki visuomenė,

4 prioritetas Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas.

Nuoroda į 2022 m. spalio 4 d. Europos Komisijos sprendimu patvirtintą programos dokumentą: https://latlit.eu/wp-content/uploads/2022/10/OP_October_4.pdf .