2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos programa kviečia registruotis ir aktyviai dalyvauti seminare potencialiems pareiškėjams

 

 

rsz_interreg_logo_latvia-lithuania_rgb_color-03 websiteKarte baltas1

 

2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – programa) Jungtinis sekretoriatas kviečia potencialius pareiškėjus dalyvauti 2023 m. sausio 12 d. (9.30–12.30 val.) nuotoliniu būdu (angl. On-line) vyksiančiame seminare. Seminaras vyks anglų kalba. Seminaro darbotvarkę galite rasti ČIA.

Seminaras yra skirtas institucijoms planuojančioms teikti programai paraiškas šiuo metu vykstančio 1-ojo kvietimo teikti paraiškas metu. Renginio metu programos Jungtinio sekretoriato darbuotojai paaiškins, kaip reikėtų parengti ir pateikti projekto paraišką siekiant gauti programos finansavimą, pristatys reikalavimus projektų partneriams, apžvelgs projekto veiklų plano ir biudžeto kūrimo reikalavimus, projektų vertinimo kriterijus ir procedūras. Seminaro pabaigoje bus galima užduoti klausimus.

Registracija į seminarą vyksta iki 2023 m. sausio 10 d. darbo dienos pabaigos ČIA. Prisijungimo adresas bus išsiųstas tik prisiregistravusiems dalyviams likus vienai dienai iki renginio.

Programos Jungtinis sekretoriatas taip pat organizuos potencialiems pareiškėjams skirtus tematinius darbo grupių susitikimus, kurių metu bus išsamiau aptariami programos nustatyti prioritetai ir galimos veiklos. Tematiniai darbo grupių susitikimai vyks anglų kalba. Šių renginių metu potencialūs pareiškėjai galės tiesiogiai susitikti ir susipažinti su potencialiais partneriais ir kitais tomis pačiomis programos projektų rengimo ir įgyvendinimo temomis besidominčiais kolegomis. Šio renginio metu dalyviai turės galimybę individualiai pasikonsultuoti su programos Jungtinio sekretoriato darbuotojais.

Preliminarios teminių darbo grupių susitikimų datos ir vieta (ši informacija gali keistis):

Renginio data

Renginio vieta

Tema

2023 m. sausio 24 d. Jelgava Prioritetas I. Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas

ir

Prioritetas III. Sąžininga ir įtrauki visuomenė

2023 m. sausio 25 d. Liepoja Prioritetas IV. Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas
2023 m. sausio 26 d. Klaipėda Prioritetas II. Žalias, atsparus ir darnus vystymasis
2023 m. sausio 31 d. Šiauliai Prioritetas IV. Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas
2023 m. vasario 1 d. Anykščiai Prioritetas I. Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas

ir

Prioritetas III. Sąžininga ir įtrauki visuomenė

2023 m. vasario 2 d. Jekabpilis Prioritetas II. Žalias, atsparus ir darnus vystymasis

Informacija apie registraciją į šiuos renginius bus paskelbta programos interneto tinklalapyje naujienų skiltyje artimiausiu metu.

Š. m. lapkričio 28 d. 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė pirmąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Kvietimas baigsis 2023 m. kovo 29 d., 17.00 val. Daugiau informacijos apie pirmąjį kvietimą ir jo dokumentus rasite programos interneto svetainės skyriuje „Pirmasis kvietimas teikti paraiškas“ (angl. First call for proposals).

Jei kiltų klausimų dėl renginių, prašome susisiekti su programos Jungtinio sekretoriato informacijos vadovu Janis Vanags ([email protected], +371 264 24272) ir (arba) informacijos ir projektų vadove Inga Ringailaite ([email protected], +370 659 63284).