2021–2027 metų Interreg Baltijos jūros regiono programos 1-asis kvietimas teikti projektų paraiškas

Interreg Baltijos jūros regiono programa paskelbė 1-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas 2021–2027 metų programavimo laikotarpiui.

Paraiškų teikimo laikotarpis prasideda– 2022 m. vasario 8 d. ir baigiasi 2022 m. kovo 30 d. (mažiesiems projektams) ir 2022 m. balandžio 26 d. (pagrindiniams projektams). Projektų paraiškos teikiamos pagal 3 prioritetus:

  1. Inovacinė visuomenė
  2. Išmaniųjų vandenų visuomenė
  3. Neutralaus klimato visuomenė

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad kvietimas yra vykdomas Europos Komisijai dar nepatvirtinus Programos, todėl šis kvietimas gali būti įtakotas ateityje priimamų sprendimų.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Interreg Baltijos jūros regiono programos sekretoriatas atnaujino Programos internetinį puslapį, kuriame rasite:

informaciją potencialiems pareiškėjams apie skelbiamus kvietimus (Gateway for Applicants);

Programos vadovą;

– detalius video vadovus (Tutorials);

– registraciją ir nuorodas į Programos sekretoriato rengiamus internetinius seminarus ir mokymus;

partnerių paieškos platformą (Matchmaking platform) ir kitą naudingą informaciją.

Detalesnę informaciją galite rasti čia.