Pietų Baltijos programos stebėsenos komitetas pritarė 9-iems 6-ojo kvietimo metu programai pateiktiems projektams

Š. m. gegužės 15-16 d. Palangoje vyko 2014–2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – programa) 7-asis stebėsenos komiteto posėdis. Jį organizavo – programos vadovaujančioji institucija (Lenkijos Respublikos investicijų ir ekonominės plėtros ministerija) ir Jungtinis sekretoriatas (Gdanskas, Lenkijos Respublika). Posėdyje dalyvavo programoje dalyvaujančių šalių narių (Lenkijos, Lietuvos, Švedijos, Vokietijos ir Danijos) ir Euroregionų paskirtų delegacijų nariai, programos vadovaujančiosios institucijos ir Jungtinio sekretoriato atstovai.

Stebėsenos komitetas pritarė 9-iems 6-ojo kvietimo metu programai pateiktiems ir vertintojų kokybiškais ir atitinkančiais programos reikalavimus ir tikslus pripažintiems projektams. Jiems iš viso skirta 10 695 451,50 Eur lėšų. 14 Lietuvos partnerių dalyvauja patvirtintuose projektuose, jiems skirta 1 961 489,05 Eur Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) lėšų. AquaVIP projektui vadovaus VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas – atliks pagrindinio partnerio funkcijas.

Programos lėšomis nuspręsta finansuoti šiuos projektus:

Specifinis tikslas 2.2. Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione:

  • BSAM – Baltic Smart Asset Management (dalyvauja 2 Lietuvos partneriai – Klaipėdos universitetas ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija);
  • Liquid Energy – Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology (dalyvauja VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas);
  • WISA – Water Innovation System Amplifier (dalyvauja Klaipėdos universitetas);
  • BAPR – Baltic Phytoremediation (dalyvauja 2 Lietuvos partneriai – Klaipėdos universitetas ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras).

Specifinis tikslas 3.1. Pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione:

  • Secmar – Secure Digitalisation for Sustainable Maritime Transport (dalyvauja VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas).

Specifinis tikslas 4.1. Padidinti kvalifikuotos darbo jėgos dalį, dirbančią mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione per bendrus tarpvalstybinius veiksmus:

  • JOHANNA – Joint staff Qualification in SB Destinations to increase the skilled workforce in the SBS and by that ensure a sustainable SCS development in the SBS (dalyvauja VšĮ Strateginės savivaldos institutas);
  • AquaVIP – Aquaculture Virtual career development Platform for the South Baltic region (dalyvauja 2 Lietuvos partneriai – Klaipėdos universitetas ir VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas).

Specifinis tikslas 5.1. Sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus per dalyvavimą bendradarbiavimo per sieną tinkluose:

  • CROSSROADS – Crossroads in History (dalyvauja 2 Lietuvos partneriai – Klaipėdos universitetas ir Gargždų krašto muziejus);
  • South Baltic Creative Clusters – Initiating a network of interacting creative clusters in the SB Region (dalyvauja 2 Lietuvos partneriai – VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras ir Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras).

 Daugiau informacijos apie programą galima rasti programos tinklalapyje www.southbaltic.eu.