BENDRADARBIAVIMAS LIETUVOS IR RUSIJOS PASIENIO REGIONUOSE ĮGAUNA PAGREITĮ – PASKELBTAS TREČIASIS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – programa) skirta skatinti ir plėsti Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų bendradarbiavimą per sieną ir tiesiogiai prisideda prie bendro tikslo – skatinti bendro regiono klestėjimo pažangą ir kurti gerą kaimynystę tarp Lietuvos ir Rusijos.

Pagal pirmąjį bei antrąjį kvietimus iš viso buvo pateiktos 103 projektų paraiškos, o programos finansavimą Jungtinis stebėsenos komitetas skyrė 24-iems (12 pirmojo kvietimo ir 12 antrojo kvietimo) projektams pagal programos 1.1, 2.1 ir 3.1 prioritetus. Patvirtintuose projektuose dalyvauja 61 partneris, iš kurių 31 partneris yra įvairios Lietuvos valdžios institucijos, biudžetinės įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos.

Beveik visi 1-ojo kvietimo teikti paraiškas projektai jau pasirašė paramos sutartis ir pradėjo savo projektų įgyvendinimą. 2-ojo kvietimo projektai artimiausiu metu pradės paramos sutarčių pasirašymo procesą.

Š. m. sausio 14 d. programa paskelbė trečiąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Teikti projektų paraiškas galima pagal šiuos 3 programos teminių tikslų prioritetus:

  1. Istorinio ir gamtos paveldo atkūrimas ir pritaikymas, kultūros, kultūrinių tinklų kūrimo ir turizmo plėtros skatinimas.
  2. Socialinės įtraukties skatinimas ir bendradarbiavimas bendradarbiavimo per sieną regione gerinant sveikatos priežiūros, socialines ir švietimo paslaugas bei vietos bendruomenės iniciatyvų rėmimas.
  3. Bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų skatinimas ir vietos bendruomenių stiprinimas.

Kiekvieną projektą privalo įgyvendinti mažiausiai du partneriai: bent viena Lietuvos organizacija ir bent viena Rusijos organizacija. Vieną projektą gali įgyvendinti daugiausiai 6 partneriai. Rengti paraiškas ir dalyvauti projektuose yra kviečiami pareiškėjai su partneriais iš šių regionų:

  • Lietuvoje iš Klaipėdos, Marijampolės, Tauragės, Kauno, Alytaus, Šiaulių ir Telšių apskričių;
  • Rusijoje iš Kaliningrado srities.

Projektų paraiškas viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui galima pateikti iki 2020 m. kovo 31 d. 14:00 val. (Vilniaus laiku).

Programa finansuos 90 proc. kiekvieno atrinkto finansuoti projekto tinkamų finansuoti išlaidų. 10 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų turės padengti patys projekto partneriai. Programos paramos suma vienam projektui pagal programos 1.1, 2.1 ir 3.1 prioritetus sieks nuo 100 000 eurų iki 1 milijono eurų. Atkreipiame dėmesį, kad didžiausia galima projektų trukmė – 18 mėnesių.

Programos interneto svetainė: www.eni-cbc.eu/lr.

Išsamią informaciją galima gauti viešojoje įstaigoje Jungtiniame techniniame sekretoriate telefonu 8 5 261 0477; elektroniniu paštu communication@eni-cbc.eu .