Europos bendradarbiavimo dieną 2019 švęskime festivalyje “Būtent”

Geri kaimynai – artimesni, nei giminės? Žymūs lietuviai iš kaimyninių šalių festivalyje „Būtent!“ diskutuos apie bendradarbiavimo abipus sienos aktualijas

Kokia Lietuvos ir Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų pietinės Baltijos jūros pakrantės šalių kaimynystė šiandien – kiek pajudėjome per 15 metų, kai bendroms su kaimynais iniciatyvoms turime galimybę naudoti ir Europos Sąjungos paramą? Ar tinkamai ir tikslingai išnaudojame Europos Sąjungos teikiamas galimybes kurti darnią kaimynystę – tvarius bei ilgalaikius ryšius tarp žmonių, bendruomenių, organizacijų, verslo, savivaldybių? O gal per pastaruosius pusantro dešimtmečio sukūrėme naujų „geležinių / informacinių / popierinių“ ir kitokių sienų? Kaip išvengti jų atsiradimo arba ką padaryti, kad jos nekliudytų kaimyniškiems santykiams?

Labai rimtai yra juokaujama, kad apie šalių ir tautų artumus galima spręsti pagal tai, kiek anekdotų yra sukurta apie kaimyninių šalies gyventojus. Kaip lietuviai mato savo kaimynus ir kaip mūsų tautiečius mato „artimajame užsienyje“? Kokie juokai ir stereotipai apie Lietuvą ir lietuvius egzistuoja kaimyninėse šalyse? Ar įžeidžiantys ir pašiepiantys, ar smagūs ir geranoriški? Ką Lietuva ir jos piliečiai turėtų padaryti (arba ko nedaryti), kad šie stereotipai gerėtų?

Atsakymų į šiuos klausimus 2019 m. rugsėjo 7 d. ieškos žymūs Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos lietuvių kilmės visuomenės veikėjai:

  • Vytautas Liškauskas – Lenkijos Punsko valsčiaus (kuriame apie 75 % gyventojų yra lietuviai) viršaitis. Šešis kartus išrinktas Punsko viršaičiu, per paskutinius rinkimus už jį balsavo 95,9 % rinkėjų;
  • Romualdas Ražukas – medikas, Latvijos visuomenės ir politikos veikėjas, antrasis valstybės atkūrimo sąjūdžio – Latvijos liaudies fronto pirmininkas, buvęs Latvijos tautų kultūros draugijų sąjungos generalinis sekretorius, buvęs Rygos, Jūrmalos dūmos, du kartus – Latvijos Seimo narys, buvęs Latvijos delegacijos Baltijos asamblėjoje pirmininkas, tris kartus – Baltijos asamblėjos pirmininkas, 2001–2002 m. Latvijos Seimo pirmininko pavaduotojas.
  • Dr. Jovita Tirvienė – Birštono savivaldybės administracijos direktorė, politikos mokslų daktarė.
  • Aleksas Bartnikas – Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas. Jo iniciatyva kasmet vyksta Kaliningrado srities moksleivių lietuvių kalbos olimpiados, vaikų dainų festivalis, literatūrinės popietės, vasaros kūrybinės stovyklos;
  • Maksimas Milta – Europos humanitarinio universiteto Komunikacijos ir plėtros skyriaus vadovas, aktyviai įsitraukęs į šiuolaikinės Baltarusijos visuomenės aktualijas;

Diskusiją moderuos Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius.

 Birštone rugsėjo 6 – 7 d. vyksiantis diskusijų festivalis „Būtent!“ yra atviras, nepolitinis, nemokamas renginys, kurio tikslas – skatinti šalyje diskusijų ir įsiklausymo kultūrą, toleranciją skirtingiems požiūriams, pilietinį įsitraukimą ir gerinti priimamų visuomenei svarbių sprendimų kokybę. Festivalio pavadinimu pasirinktas ir šauktuku paryškintas žodis „Būtent!” atspindi tą diskusijos momentą, kai diskusijos dalyviai, pateikę savus argumentus, pasiekia abipusį sutarimą ir supratimą. Siekiama, kad festivalis taptų tokio sutarimo, nuomonės formavimo, bendros valstybės vizijos kūrimo vieta, kuri suteiks įkvėpimo realiems verslo ir politikos sprendimams.

Įkvėpimo „Būtent!” semiasi iš ilgametes tradicijas turinčio Almedalen diskusijų forumo Švedijoje, panašių renginių kitose Skandinavijos šalyse, taip pat renginių „Arvamusfestival“ Estijoje, „Lampa“ Latvijoje bei kitose šalyse vykstančių „Democracy Festivals“ renginių.

Nuo 1990 m. įgyvendinamų Europos teritorinio bendradarbiavimo programų tikslas – didinti tarpusavio supratimą abipus tiek vidinių, tiek ir išorinių Europos Sąjungos sienų. Lietuva jose pilnomis teisėmis jose dalyvauja nuo 2004 m. Šia parama pasienio regionų (paprastai – nutolusių iki 150 km nuo sienos) gyventojai ir organizacijos gali pasinaudoti skatindamos piliečių, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir verslo ryšius abipus sienos, bendromis pastangomis gerinti verslo aplinką ir gyvenimo kokybę. 2014-2020 m. laikotarpiu ES įgyvendinamos 83 tokios programos, joms skirta daugiau nei 10 mlrd. eurų.

Bendradarbiavimo abipus sienos visoje Europoje aktualijoms aptarti bendradarbiavimo per sieną programų ir projektų pasiekimams pristatyti kasmet, rugsėjo mėnesį yra minima Europos bendradarbiavimo diena.

Diskusiją organizuojantis Jungtinis techninis sekretoriatas administruoja ES finansuojamas Lietuvos-Lenkijos, Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos ir Lietuvos-Rusijos bendradarbiavimo per sieną programas ir teikia informaciją ir kitokią pagalbą esamiems ir būsimiems pareiškėjams, dalyvaujantiems Latvijos-Lietuvos, Pietų Baltijos ir Urbact programose.