Pietų Baltijos programa vasario 22 d. paskelbs kvietimą teikti paraiškas Mažųjų projektų fondui

Logo South Baltic CMYK Color

Interreg VI-A Pietų Baltijos programos Mažųjų projektų fondas vasario 22 d. paskelbs kvietimą teikti bendradarbiavimo projektų paraiškas. Paraiškų teikimo terminaskovo 21 d. Kvietimo tikslas – įgalinti ir paskatinti vietos veikėjus – bendruomenes, nedideles organizacijas dalyvauti Pietų Baltijos programoje ir inovatyviomis veiklomis prisidėti prie tvarios plėtos. Laukiama, kad finansuojami projektai prisidės prie Programos tikslų įgyvendinimo ir atneš naudą Programos teritorijai ir jos gyventojams.

Iki to laiko visi potencialūs pareiškėjai turi puikias galimybes su esamais ir potencialiais partneriais aptarti projektų idėjas, išsigryninti veiklos kryptis, pradėti dėlioti paraiškas. Pagrindinė informacija apie kvietimo teikti paraiškas mažos apimties projektams reikalavimus yra techninėje užduotyje.

Siekiant palengvinti pasirengimą paraiškų rengimui, programos Jungtinis sekretoriatas planuoja surengti kvietimo pristatymą, konsultacijas pareiškėjams bei partnerių paieškos renginį.

Kvietimo pristatymas planuojamas vasario 20 d. (11:00 – 13:00 val. Lietuvos laiku) numatomame surengti vebinare. Registracija į vebinarą iki vasario 19 d. (17:00 val. Lietuvos laiku) vyksta internete, potencialūs dalyviai kviečiami užpildyti dalyvio formą. Internete taip pat skelbiamos renginio taisyklės bei darbotvarkė.

Siekiant palengvinti partnerių paiešką, Programos sekretoriatas taip pat surengs partnerių paieškos renginį. Jame projektų iniciatoriai turės galimybę potencialiems partneriams pristatyti savo projektų idėjas, o ieškantys projekto, prie kurio norėtų prisijungti – turės galimybę susipažinti su siūlomomis idėjomis. Projekto partnerių paieškos renginys planuojamas vasario 27 d. (11:00-12:20 val. Lietuvos laiku). Registracija į renginį vyksta internete, užpildant dalyvio formą. Internete taip pat skelbiamos renginio taisyklės bei darbotvarkė.

Programos sekretoriatas yra numatęs surengti individualias konsultacijas kvietime ketinantiems dalyvauti pareiškėjams. Individualios konsultacijos vyks nuotoliniu būdu kovo 5-7 ir 12-14 dienomis. Konsultacijoms galima teikti bet kokią kvietimui rengiamo projekto idėją. Konsultacijose projektą turės atstovauti projekto vadovaujantis partneris, taip pat galės dalyvauti ir kitų partnerių atstovai. Kaip įprasta, individualios konsultacijos trukmė sieks 1 valandą, jos vyks anglų kalba. Iš konsultacijų dalyvių prašoma parengti trumpą projekto aprašymą užpildant atitinkamą projekto koncepcijos formą bei ją pateikiant Programos sekretoriatui formoje nurodytu adresu likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki atitinkamos konsultacijos termino. Dalyvių taip pat prašoma užpildyti registracijos formą.

Partnerių paieškos ir projekto idėjos vystymo procese potencialiems pareiškėjams yra pasirengę programos informaciniai centrai programos regionuose. Siekiant palengvinti projekto idėjos vystymą iš potencialių projekto dalyvių prašoma parengti trumpą savo projekto idėjos aprašymą pagal šią projekto koncepcijos formą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Smulkiųjų projektų fondo paraiškose, priešingai nei įprastiniuose Pietų Baltijos programos kvietimuose teikti paraiškas, negali dalyvauti mažosios bei vidutinės įmonės, taip pat labai rekomenduojama konkrečios organizacijos tinkamumą dalyvauti bei kitas detales aptarti iš anksto su vietiniu programos atstovu regione.

Daugiau informacijos – Interreg Pietų Baltijos programos Facebook paskyroje ir Pietų Baltijos programos interneto svetainėje.