KVIEČIAME JUNGTIS Į VIEŠĄSIAS KONSULTACIJAS IR SUSITIKIMUS DĖL 2021-2027 M. INTERREG EUROPE PROGRAMOS

Tarkite savo žodį dėl Interreg Europe programos 2021-2027 metams! Jau yra parengtas 2021-2027 metų finansavimo laikotarpiui programos dokumento projektas ir paskelbtas viešai. Suinteresuota visuomenė kviečiama pateikti savo nuomonę ir taip prisijungti prie programos dokumento projekto paskutinės versijos rengimo. Visi norintys prisidėti, mielai kviečiami prisijungti prie virtualaus susitikimo š. m. kovo mėn. 24 d. 11:00 val., kad sužinoti apie pagrindinius naujosios Interreg Europe programos ypatumus, užduoti rūpimus klausimus ir pateikti pirmuosius komentarus. Viešosios konsultacijos vyks anglų kalba. Taip pat visi susidomėję, gali pareikšti savo nuomonę ir komentarus apie programos dokumento projektą, užpildydami viešųjų konsultacijų apklausą, kuri vykdoma iki š. m. balandžio 16 d.

Interreg Europe yra tarpregioninė bendradarbiavimo programa, kurią bendrai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Daugiau informacijos apie programą rasite programos tinklapyje https://www.interregeurope.eu/.