Kviečiame prisidėti prie 2021-2027 metų bendradarbiavimo programos URBACT IV rengimo

URBACT LietuvaŠiuo metu pradedama rengti 2021-2027 metų bendradarbiavimo programa URBACT IV. Programos rengimo procesas pradedamas nuo miestų poreikių tyrimo, kuriuo siekiama įvertinti miestų problemas ir poreikius. Tyrime kviečiami dalyvauti savivaldybių ir jų įstaigų specialistai, miestų asociacijų, valstybės institucijų, ES lėšas administruojančių institucijų atstovai, taip pat visi kiti, kurių veikla susijusi su miestų plėtra.

URBACT programa, kaip viena iš Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų, siekia didinti sanglaudos politikos veiksmingumą, tokiu būdu skatinant keitimąsi patirtimi, stiprinant gebėjimus ir perduodant tvarios ir integruotos miestų plėtros praktiką. Programa taip pat remia veiksmus, nustatytus Europos regioninės plėtros fondo reglamente, ir kitas Europos miestams svarbias iniciatyvas – visų pirma tai apima Europos miestų iniciatyvą, ES miestų darbotvarkę, ES žaliąjį susitarimą ir Leipcigo chartijos peržiūrą.

Kviečiame jus iki 2020 m. kovo 19 d. atsakyti į miestų poreikių tyrimo klausimus paspaudus šią nuorodą https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/URBACTIVsurvey.