LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PATVIRTINTO NUTARIMĄ DĖL 2021-2027 M. ES FINANSINIO LAIKOTARPIO EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO (INTERREG) PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE

2022 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Nutarimą Nr. 877 “Dėl 2021-2027 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) programų įgyvendinimo Lietuvoje”. Pagal Nutarimo 2.1 punktą projektuose dalyvaujantys Lietuvos partneriai, turintys viešojo juridinio asmens statusą, turės galimybę kreiptis dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo, kuriems bus apmokama ne daugiau kaip 50 procentų INTERREG programų projektų minimalaus būtinojo bendrojo finansavimo išlaidų.  Paskelbtą Nutarimą rasite čia: