Pakartotinai paskelbtas statybų ekspertų paslaugų Latvijos ir Lietuvos programai pirkimas

Pakartotinai paskelbtas statybų ekspertų paslaugų Latvijos ir Lietuvos programai pirkimas

Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regionų plėtros ministerija pakartotinai paskelbė statybų ekspertų paslaugų pirkimą. Ministerija atlieka 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos vadovaujančiosios institucijos ir Jungtinio sekretoriato funkcijas. Perkamos šios ekspertų paslaugos:

1) programai pateiktose projektų paraiškose numatytų statybos darbų techninės dokumentacijos atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų ir programos reikalavimams vertinimas.

2) įgyvendintų statybos darbų ir statybos darbų dokumentacijos atitikties projektui ir Lietuvos nacionalinės teisės aktų reikalavimams vertinimas.

Išsamią informaciją apie viešąjį pirkimą ir programą galima rasti tinklalapyje www.latlit.eu