Pasienio regione gerinamos sveikatos priežiūros paslaugos, o atnaujinti kultūros objektai kvies gyventojus ir turistus

rehab equipment3Lietuvos ir Kaliningrado srities organizacijos įgyvendina projektus, kurių metu institucijos kuria naujas ir gerina jau esančias sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, pritaiko kultūros objektus turistų ir vietos gyventojų lankymui. Šiems projektas paramą skiria Lietuvos-Rusijos bendradarbiavimo per sieną Programa (toliau – Programa). Įgyvendinant Programos projektus siekiama skatinti ir plėsti pasienio regionų bendradarbiavimą per sieną ir prisidėti prie bendro regiono klestėjimo pažangos ir geros kaimynystės iniciatyvų.

Pirmieji projektai, atrinkti pirmojo kvietimo teikti paraiškas metu, savo veiklą pradėjo 2019 m. vasarą ir jau keturių Programos projektų vykdytojai gali džiaugtis pasiektais rezultatais.

Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“, Kaliningrado srities vaikų regioninė ligoninė ir Palangos asmens sveikatos priežiūros centras pagerino psichosocialinės ir psichinės sveikatos prieinamumą ir teikiamų paslaugų kokybę vaikams ir suaugusiems. Projekto “Inovatyvių psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms, diegimas pasienio regione” metu partneriai įdiegė naujas psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiems, kenčiantiems nuo fizinių, psichinių ir elgesio sutrikimų. Naujos paslaugos bus teikiamos psichosocialinei ir fizinei reabilitacijai pritaikytose patalpose, o pacientams su negalia buvo įrengti gyvenamieji kambariai.

Trys projekto „Kultūros paveldas pasienio regione – turizmui ir bendradarbiavimui“ partneriai – Šakių rajono savivaldybės administracija, Nemuno euroregiono Marijampolės biuras ir Kaliningrado regioninis istorijos ir meno muziejus, renovavo du kultūros paveldo objektus – Kidulių dvarą Šakių rajone ir Kristijono Donelaičio muziejaus pastatą Karaliaučiaus regione. Abu pastatai pritaikyti turistų lankymui, kultūros ir pažintinių renginių organizavimui.

Pagėgių krašto turizmo informacijos centras ir Sovetsko miesto savivaldybės administracija, įgyvendindami projektą „Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp rytų ir vakarų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“ sukūrė bendrą turistinį maršrutą „Karalienės Luizės keliais“, kuris į bendrą maršrutą sujungė Karaliaučiaus ir Pagėgių krašto turistinius objektus. Vilkyškių dvaro buvusiose arklidėse įsikūrė „Istorijos inkubatorius“ su daugiafunkciu Prūsijos žinių centru. Sovetske buvo atnaujintas ir lankytojų poreikiams pritaikytas miesto parke esantis „Žaliasis teatras“.

„Kazlų Rūdos socialinės paramos centras“ ir „Kompleksinis socialinių paslaugų centras Gusevo rajono gyventojams“ pagerino teikiamas socialines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms ir jų šeimoms. Projekto “Socialinių paslaugų plėtra Kazlų rūdos savivaldybėje ir Gusevo rajone” metu Kazlų rūdos socialinės paramos centras modernizavo virtuvę, įrengė liftą, įsigijo neįgaliesiems pritaikytą automobilį, o Gusevo socialinių paslaugų centras įsigijo  reabilitacijos įrangą. Abiejų įstaigų slaugos personalas, socialiniai darbuotojai ir savanoriai pagerino socialinės priežiūros žinias.

Antrojo kvietimo teikti paraiškas projektų vykdytojai, savo veiklą pradėję 2020 m. vasarą, jau įpusėjo projektų įgyvendinimą, o visi keturiolika trečiojo kvietimo teikti paraiškas projektų vykdytojai pasirašė paramos sutartis 2021 metais.

3-ojo kvietimo teikti paraiškas įgyvendinamų projektų skaičius pagal teminius tikslus pasiskirstė beveik lygiomis proporcijomis. 5 projektai įgyvendinami pagal teminį tikslą „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“. Įgyvendinant šiuos projektus pasienio regione bus aktyvinama turizmo veikla, partneriai organizuos įvairius renginius ir stengsis padidinti paveldo vietų lankomumą pritraukdami daugiau turistų, taip pat restauruos muziejus, atnaujins kultūros paveldo objektus bei sieks prisidėti prie išskirtinių gamtos paveldo objektų išsaugojimo. Programos finansuojama suma, skirta šiam teminiam tikslui – 2 660 460,09 eurų.

5 projektai įgyvendinami pagal teminį tikslą „Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu“. Įvairių institucijų bendradarbiavimas pasienio regione prisidės prie sveikatos ir socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taip pat pasienio gyventojų, patiriančių socialinę atskirtį, integracijos į visuomenę stiprinimo. Programos finansuojama suma, skirta šiam teminiam tikslui – 3 192 147,38 eurų.

Dar 4 projektų teminis tikslas – „Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas“. Projektų partneriai sieks plėtoti vietos valdžios institucijų ir vietos bendruomenių dialogą, skatins sveiką gyvenimo būdą bei įgyvendins įvairias kultūrines iniciatyvas. Programos finansuojama suma, skirta šiam teminiam tikslui – 2 692 544,11 eurų.

Daugiau informacijos apie Programą ir jos finansuojamus projektus bei iniciatyvas galite rasti Programos interneto svetainėje www.eni-cbc.eu/lr.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą telefonu +370 608 99161; elektroniniu paštu: communication@eni-cbc.eu.