PASKELBTAS INTERREG LIETUVOS-LENKIJOS PROGRAMOS 4 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Nuotrauka Lietuva-Lenkija

Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą, 4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019 m. birželio 10 d. Paskutinė paraiškų teikimo diena – 2019 m. rugsėjo 30 d. 16:00 val. (GMT + 02:00). Paraiškos kartu su elektronine versija turi būti pristatytos į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą adresu Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lietuva.

4-ojo atviro kvietimo metu laukiama paraiškų, kurių veiklos prisidėtų įgyvendinant šias Programoje numatytas  prioritetines kryptis:

  1. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo  skatinimas;
  2. Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
  3. Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija

SVARBU! Paraiškos 4 Prioritetui Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas nepriimamos, kadangi visos lėšos, skirtos 4-ojo  prioriteto tikslams siekti, jau buvo paskirstytos ankstesniųjų kvietimų metu.

Ypatingai yra laukiamos paraiškos, prisidedančios prie konkretaus tikslo 2.2 Sumažinti nedarbą taikant koordinuotas užimtumo abiejose sienos pusėse iniciatyvas bei atitinkamų rodiklių pasiekimo:

2.2.O.1. Bendrų vietinių užimtumo iniciatyvų ir bendrų mokymų dalyvių skaičius;

2.2.O.2. Judumo per sieną iniciatyvų dalyvių skaičius.

Daugiau informacijos apie 4-ąjį kvietimą ir dokumentus rasite programos puslapyje www.lietuva-polska.eu  skiltyje DOKUMENTAI ir ČIA.

Potencialiems pareiškėjams mokymai vyks birželio 26-27 dienomis Suvalkuose, registraciją paskelbsime netrukus.

Jei turite puikių idėjų dėl dvišalio projekto, bet dar neturite partnerių, užpildykite PARTNERYSTĖS PASIŪLYMĄ ir pateikite jį el. paštu events@vilniusjts.eu. Partnerystės pasiūlymai pildomi anglų kalba. Mes įkelsime į Programos svetainę ir išplatinsime per mūsų turimus kontaktus.