Paskelbtas Pietų Baltijos programos papildomas kvietimas teikti paraiškas (iki š. m. gruodžio 16 d.)

southbaltic_2014Paskelbtas Pietų Baltijos programos papildomas kvietimas teikti paraiškas (iki š. m. gruodžio 16 d.)

Lietuvos, Danijos, Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos Baltijos pajūrio regionų bendradarbiavimą skatinanti Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programa paskelbė papildomą kvietimą teikti paraiškas bendradarbiavimo projektų įgyvendinimui.

Kvietimas skirtas jau įgyvendinamų projektų veiklų pratęsimui siekiant išplėsti projekto rezultatus, įtraukti naujus partnerius į bendradarbiavimą Pietų Baltijos regione, užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą, papildomai viešinti projekto rezultatus ir vykdyti kt. veiklas. Šiuo kvietimu finansuojami projektai turės galimybę keletu mėnesių pratęsti savo veiklas, jeigu veiklos bus nukreiptos į projekto apimties išplėtimą ir papildomos pridėtinės vertės sukūrimą, Covid-19 pandemijos padarinių švelninimą programos teritorijoje ar projekto įgyvendinimui.

Paraiškų teikimas organizuojamas naudojantis Pietų Baltijos programos projektams numatyta „projekto keitimo“ (angl. Request for changes) procedūra pagal šiam papildomam kvietimui parengtas ir patvirtintas pakeitimo dokumentų formas (projekto paraiška, projekto biudžeto keitimo įrankis, paraiškos pildymo gairės), kurias galima rasti Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos svetainėje, adresu https://southbaltic.eu/.

Gdanske (Lenkija) įsikūręs programos Jungtinis sekretoriatas paraiškų per SL2014 sistemą laukia iki š. m. gruodžio 16 d.

Viso papildomo kvietimo biudžetas – 1 144 615,53 eurų. Paraiškų vertinimo procesą baigti ir sutartis su pratęsiamų projektų įgyvendintojais planuojama pasirašyti iki 2021 m. birželio pabaigos.

Daugiau informacijos ir kvietimo teikti paraišką dokumentai – Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos svetainėje, adresu https://southbaltic.eu/. Informaciją apie šį kvietimą teikia programos Jungtinis sekretoriatas Gdanske (Lenkija) (tel. +48 587 463 853, el. p. southbaltic@southbaltic.eu) ir Pietų Baltijos programos informacinis atstovas Lietuvoje Arūnas Gražulis (tel. + 370 659 63 285, el. p. arunas.grazulis@vilniusjts.eu).