Paskelbtas pirmasis Interreg VI-A Pietų Baltijos programos kvietimas teikti paraiškas

South Baltic_logo_JPG

2022 m. gruodžio 20 d. – 2023 m. vasario 15 d. 2021–2027 m. Interreg VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – programa) skelbia pirmąjį kvietimą teikti projektų paraiškas.

Paraiškos turi būti pateiktos programai per WOD2021 paraiškų sistemą – adresu https://wod.cst2021.gov.pl/. Visi šioje sistemoje užsiregistravę naudotojai ir paraiškų teikėjai turi dirbti su angliška WOD2021 paraiškų sistemos versija. Norint surasti Interreg Pietų Baltijos 2021–2027 kvietimo skelbimus pagal kiekvieną programos prioritetą, reikia naudoti paieškos lauką (angl. Search tab), kur reikia įrašyti – STHB, tuomet atsiras kvietimo skelbimai pagal kiekvieną programos priemonę. Daugiau informacijos apie paraiškų pildymo ir pateikimo tvarką galima rasti programos tinklalapyje paskelbtose Gairėse dėl paraiškų pildymo ir pateikimo (angl. Guidelines on filling in and submitting the Application Form).

Pirmajame kvietime paraiškos gali būti teikiamos pagal visus programos dokumente nustatytus ir Europos Komisijos patvirtintus programos prioritetus.

Pietų Baltijos programai finansuoti skirta 85,5 mln. eurų ES paramos lėšų, iš jų 80 mln. eurų numatyta skirti projektams įgyvendinti. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) partneriams projektuose suteiks iki 80 proc. bendrojo finansavimo lėšų. Tad kiekvienas projekto partneris prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti 20% nuosavu indėliu. Projekte nustačius valstybės pagalbos (angl. State aid) veiklas, projekto partneriui projekte skiriamos ERPF bendrojo finansavimo lėšos gali mažėti.

Programos prioritetai ir suteikiamas ERPF bendrasis finansavimas

PRIORITETAI ERPF lėšos Procentas nuo programos biudžeto
1 PRIORITETAS – INOVATYVI Pietų Baltija: 15 983 312.00 19%
1.1. Plėtoti regionų skaitmeninimą 11 188 319.00 13%
1.2. Sujungti regionus juos internacionalizuojant 4 794 993.00 6%
2 PRIORITETAS – DARNI pietų Baltija: 35 962 450.00 42%
2.1. Skatinti žaliosios energijos plėtrą 14 384 980.00 17%
2.2. Skatinti tvarų vandens naudojimą 12 586 857.00 15%
2.3. Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos 8 990 613.00 10%
3 PRIORITETAS – PATRAUKLI pietų Baltija:

3.1. Plėtoti darnų, atkuriamąjį ir inovatyvų turizmą

19 979 140.00 23%
4 PRIORITETAS – AKTYVI pietų Baltija:

4.1. Stiprinti Pietų Baltijos regiono visuomenės bendradarbiavimo gebėjimus

7 991 656.00 9%
TECHNINĖ PARAMA 5 594 155.00 7%
Viso: 85 510 713.00 100%

Kiekvienas projektas turi teikti naudą programos teritorijai, kuri apima:

Vokietijoje nepriklausomą miestą Rostoką, Pomeranijos-Greifsvaldo, Šiaurės Vakarų Meklenburgo, Pomeranijos-Riugeno, Rostoko regionus,

Danijoje Bornholmo, Rytų Zelandijos, Vakarų ir Pietų Zelandijos regionus,

Lietuvoje Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskritis,

Lenkijoje Ščecino miestą, Košalino, Ščecino-Pyžycės, Ščecino, Slupsko, Choinicės, Stargardo, Trojmiejsko, Gdansko, Elblasko regionus,

Švedijoje Kronobergo, Kalmaro, Blekingės, Skonės apskritis.

Kiekviename projekte turi dalyvauti mažiausiai du programos teritorijoje esantys partneriai iš skirtingų programoje dalyvaujančių šalių (t. y. organizacija, kuri yra registruota ir nuolatos aktyviai veikia programos teritorijoje). Svarbu: Programa siekia, kad projektuose dalyvautų daugiau partnerių iš skirtingų programoje dalyvaujančių šalių, todėl yra rekomenduojama į projektus įtraukti ne mažiau kaip tris programos teritorijoje veikiančius partnerius iš skirtingų programoje dalyvaujančių šalių.

Projekto partneriais gali būti juridiniai asmenys – nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos, kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, ir nevyriausybinės organizacijos, kt. (konkretūs reikalavimai projektų partnerių teisiniam statusui yra nurodyti Programos vadovo (angl. Programme manual) 3 skyriuje PARTNERSHIP PRINCIPLES IN SOUTH BALTIC PROJECTS).

Daugiau informacijos apie pirmąjį kvietimą ir jo dokumentus rasite programos interneto svetainės skyriuje https://southbaltic.eu/call-for-proposals1.

INFORMACINIAI RENGINIAI:

Webinaras per WOD2021 paraiškų sistemą

Programos Jungtinis sekretoriatas kviečia potencialius pareiškėjus 2023 m. sausio 5 d. (10.00–12.00 val. CET laiku) dalyvauti nuotoliniu būdu (angl. On-line) per WOD2021 paraiškų sistemą vyksiančiame webinare (renginys vyks anglų kalba). Šio renginio metu bus suteikta informacija, kaip reikia dirbti su WOD2021 paraiškų sistema – kaip parengti ir pateikti projekto paraišką 1-ojo kvietimo metu. Registracija į webinarą yra paskelbta programos tinklalapyje čia (registruojantis reikia pateikti sutikimą dėl duomenų apsaugos taisyklių taikymo).

Individualios projektų idėjų konsultacijos

Programos Jungtinis sekretoriatas ir informaciniai biurai programos regionuose, Jungtiniame sekretoriate Gdanske ir nuotoliniu būdu organizuos individualias konsultacijas, kurių metu bus galima aptarti konkrečias projektų idėjas.

Konsultacijos regionuose vyks:

 • LIETUVOJE:
  • Kretinga: 2023 m. sausio 10 d. 11:00-15:00 val. Kretingos savivaldybės bibliotekoje (adresu: J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT-97130 Kretinga) programos jungtinis sekretoriatas ir programos informacinis centras Lietuvoje surengs gyvą programos pristatymą ir konsultacijas potencialiems pareiškėjams. Konsultacijas anglų kalba vykdys Jungtinio sekretoriato projektų vadovai. Pageidaujantys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu [email protected]. Registruojantis prašome nurodyti, ar pageidausite individualių konsultacijų – su programos Jungtinio sekretoriato atstovais siekiant išsamiau aptarti savo projekto idėją. Tokiu atveju, siekiant suteikti galimybę pateikti kokybiškesnes pastabas, prašome pateikti ir trumpą projekto idėjos aprašymą anglų k. Individualių konsultacijų trukmė – 1 val.
  • Tauragė: 2023 m. sausio 12 d. 11:00-13:00 val. Tauragės regiono plėtros tarybos administracijoje (adresu: Vasario 16-osios g. 6, LT-72258 Tauragė) programos informacinis centras Lietuvoje surengs gyvą programos pristatymą ir konsultacijas potencialiems pareiškėjams. Pageidaujantys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu [email protected]. Registruojantis prašome nurodyti ar pageidausite individualių konsultacijų – aptarti savo projekto idėją.
  • Plungė: 2023 m. sausio 13 d. 11:00-13:00 val. Plungės rajono savivaldybės administracijoje (adresu: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė) programos informacinis centras Lietuvoje surengs gyvą programos pristatymą ir konsultacijas potencialiems pareiškėjams. Pageidaujantys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu [email protected]. Registruojantis prašome nurodyti ar pageidausite individualių konsultacijų – aptarti savo projekto idėją.
 • Švedijoje (nuotoliniu būdu): 2023 m. sausio 11 d.
 • Lenkijoje (Košalinas): 2023 m. sausio 12 d.
 • Lenkijoje (Gdanskas): 2023 m. sausio 18 d.
 • Vokietijoje (Greifsvaldas): 2023 m. sausio 18 d.

Dėl registracijos prašome susisiekti su informacinių biurų atstovais kiekviename programos regione, kontaktai yra čia.

Konsultacijos Jungtiniame sekretoriate Gdanske ir nuotoliniu būdu:

Jungtinis sekretoriatas Gdanske konsultacijas vykdys 2023 m. sausio 23-25 d. ir sausio 30 d.-vasario 1 d. Registracija į šias konsultacijas vyksta iki 2023 m. sausio 18 d. Siekiant užsiregistruoti į konsultaciją, reikia užpildyti projekto idėjos aprašymo formą ir registracijos formą čia (registruojantis reikia pateikti sutikimą dėl duomenų apsaugos taisyklių taikymo).

Jungtinis sekretoriatas Gdanske WOD2021 sistemos klausimais konsultacijas vykdys 2023 m. sausio 26 d., vasario 2 d. ir vasario 9 d.  (10.00-12.00 val. CET). Registracija į šias konsultacijas vyksta čia.

Dėmesio! Nuo 2023 m. sausio 1 d. keičiasi programos Jungtinio sekretoriato biuro adresas. Naujas adresas yra – Plac Porozumienia Gdańskiego 1, 80-864 Gdańsk. Kiti Jungtinio sekretoriato Gdanske darbuotojų kontaktai nekito.

Programos Jungtinio sekretoriato darbuotojų kontaktai yra programos interneto svetainėje čia: Joint Secretariat – Interreg South Baltic.