PATVIRTINTA 2021–2027 M. INTERREG EUROPE PROGRAMA

2022 m. liepos 5 d. Europos Komisija oficialiai patvirtino Interreg Europe programą.

Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą lietuvių kalba rasite čia: kartu su 1 priedu ir 2 priedu: