PATVIRTINTI 2021-2027 M. INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMOS 1 KVIETIMO (1-3 PRIORITETAS) MAŽIEJI PROJEKTAI

IBSR_Logo_Package-1

Š. m. birželio 14-15 d. Varšuvoje (Lenkija) vykusiame 2021-2027 m. Interreg Baltijos jūros regiono programos stebėsenos komiteto posėdyje iš 42 pateiktų paraiškų buvo patvirtinti 17 pirmojo kvietimo (1-3 prioritetas) mažieji projektai, kurių veikloms įgyvendinti ketinama skirti 6,4 mln. ERPF lėšų. 9 patvirtintuose mažuose projektuose dalyvauja Lietuvos partneriai:

Pagal 1 prioritetą Innovative societes Lietuvos partneriai dalyvauja 4 projektuose:

1.1. Resilient economies and communities: BaMuR; BSR Food Coalision; Prosper BSR.

1.2. Responsive public services: StratKIT+.

Pagal 2 prioritetą Water-smart societes Lietuvos partneriai dalyvauja 2 projektuose:

2.1 Sustainable waters: Lakes connect.

2.2 Blue economy: BalMarGrav.

Pagal 3 prioritetą Climate-neutral societies Lietuvos partneriai dalyvauja 3 projektuose:

3.1 Circular economy: ChemClimCircle.

3.2 Energy transition: PV4 All; BOWE2H

Iš viso dalyvaujantiems LT partneriams numatoma skirti apie 742,5 tūkst. EUR (pagal 1-ąjį prioritetą numatoma skirti 466,8 tūkst. EUR, pagal 2-ąjį prioritetą – 131,6 tūkst. EUR ir pagal 3-ąjį prioritetą – 144,1 tūkst. EUR lėšų).

Taip pat Interreg Baltijos jūros regiono programa remia veiksmus, kurie stiprina ES Baltijos jūros regiono strategijos (ESBJRS) įgyvendinimą. Tai reiškia ir finansavimą politikos sričių koordinatoriams (PAC), kurie koordinuotų politikos sritis ir palengvintų ESBJRS veiksmų plane nustatytų veiksmų įgyvendinimą. Šio posėdžio metu stebėsenos komitetas patvirtino ir politikos sričių koordinatorių paraiškas, kurios jiems suteiks galimybę tęsti numatytus darbus.

Išsamesnę informaciją apie 1-iojo kvietimo rezultatus galite rasti čia.