PATVIRTINTI 2021-2027 M. INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMOS 1 KVIETIMO (1-3 PRIORITETAS) PAGRINDINIAI PROJEKTAI

Š. m. rugsėjo 22-23 d. Kylyje (Vokietijos Federacinė Respublika) vykusiame 2- ajame 2021-2027 m. Interreg Baltijos jūros regiono programos stebėsenos komiteto posėdyje iš 98 pateiktų paraiškų buvo patvirtinti 31 pirmojo kvietimo (1-3 prioritetas) pagrindiniai projektai, kurių veikloms įgyvendinti ketinama skirti 80 mln. ERPF lėšų. 26 patvirtintuose projektuose dalyvauja Lietuvos partneriai (2 projektuose kaip pagrindiniai partneriai):

Pagal 1 prioritetą Innovative societes Lietuvos partneriai dalyvauja 9 projektuose:

1.1. Resilient economies and communities: BSG-Go; BSR Cultural Pearls; BASCIL; Distance LAB; BSI_4Women; KidsLikeUS.

1.2. Responsive public services: PPI4cities; SusTool; Arts on Prescription.

Pagal 2 prioritetą Water-smart societes Lietuvos partneriai dalyvauja 8 projektuose:

2.1 Sustainable waters: WaterMan; EMPEREST; NonHazCity 3; ReNutriWater; NURSECOAST-II.

2.2 Blue economy: BSC; Baltic Sea2Land; TeTRAS.

Pagal 3 prioritetą Climate-neutral societies Lietuvos partneriai dalyvauja 9 projektuose:

3.1 Circular economy: KISMET; BioBoosters; CeForestry; BALTIPLAST; Circular spaces.

3.2 Energy transition: GreenIndustrialAreas; RenoWave; Energy Equilibrium.

3.3 Smart green mobility: HyTruck.

Iš viso dalyvaujantiems LT partneriams numatoma skirti apie 9,11 mln. EUR (pagal 1-ąjį prioritetą numatoma skirti 2,84 mln. EUR, pagal 2-ąjį prioritetą – 3,39 mln. EUR ir pagal 3-ąjį prioritetą – 2,88 mln. EUR lėšų).

Išsamesnę informaciją apie 1-iojo kvietimo (core projects) rezultatus galite rasti čia.