PATVIRTINTI 2021-2027 M. INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMOS 2 KVIETIMO (1-3 PRIORITETAS) MAŽIEJI PROJEKTAI

Š. m. balandžio 19-20 d. Malmėje (Švedijos Karalystė) vykusiame 2021-2027 m. Interreg Baltijos jūros regiono programos stebėsenos komiteto posėdyje iš 41 pateiktos paraiškos buvo patvirtinti 13 antrojo kvietimo (1-3 prioritetas) mažieji projektai, kurių veikloms įgyvendinti ketinama skirti 5 mln. ERPF lėšų. 5 patvirtintuose mažuose projektuose dalyvauja 6 Lietuvos partneriai:

Pagal 1 prioritetą Innovative societes Lietuvos partneriai dalyvauja 2 projektuose:

1.1. Resilient economies and communities: BSR DeepTech Launch.

1.2. Responsive public services: 3I solutions for PS.

Pagal 2 prioritetą Water-smart societes Lietuvos partneriai dalyvauja 1 projekte:

2.1 Sustainable waters: TRUST ALUM.

Pagal 3 prioritetą Climate-neutral societies Lietuvos partneriai dalyvauja 2 projektuose:

3.1 Circular economy: FoodLoops; Circular Foodshift.

Iš viso 6 dalyvaujantiems LT partneriams numatoma skirti apie 479,44 tūkst. EUR (pagal 1-ąjį prioritetą numatoma skirti 227,46 tūkst. EUR, pagal 2-ąjį prioritetą – 35 tūkst. EUR ir pagal 3-ąjį prioritetą – 216,98 tūkst. EUR lėšų).

Išsamesnę informaciją apie 2-ojo kvietimo rezultatus galite rasti čia.

Straipsnio nuotraukų galerija

IBSR_LOGO_Standard_2022