Patvirtinti 74 Interreg Europe programos 4-ojo kvietimo projektai

Š. m. kovo 26-27 d. Sinajoje (Rumunija) vykusiame INTERREG EUROPE programos stebėsenos komiteto posėdyje iš 170 pateiktų paraiškų buvo patvirtinti 74 ketvirtojo kvietimo (2018 m. gegužės 7 d. – birželio 22 d.) projektai. Lietuvos partneriams numatyta skirti 1,9 mln. Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) eurų. Kvietimas buvo atviras pagal 4 programos prioritetus.

15 Lietuvos partnerių dalyvauja 14 patvirtintų projektų. Nei viename projekte Lietuvos partneris nedalyvauja kaip pagrindinis partneris.

Pagal prioritetus patvirtintos paraiškos pasiskirstė taip:

* Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos – 14 paraiškų (19 proc.), iš jų LT dalyvauja 2 projektuose: InnoHEIs, PASSPARTOOL;

* Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas – 17 paraiškų (23 proc.), iš jų LT dalyvauja 6 projektuose: 4.0-Ready, ECoC-SME, FOUNDATION, INTER VENTURES, START EASY, SUCCESS ROAD;

* Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika 19 paraiškų (26 proc.), iš jų LT dalyvauja 2 projektuose: POWER-TY, SHREC;

*Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas – 24 paraiškos (32 proc.), iš jų LT dalyvauja 4 projektuose: 2LIFES, BIGDATA 4RIVERS, LCA4Regions, SMART WASTE.

Daugiau informacijoshttps://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/fourth-call-projects-approved/?no_cache=1&cHash=3a4145427580a4393be42012049c14d9