Patvirtinti Interreg Baltijos jūros regiono programos 2-jo kvietimo platformų projektai ir 1-ojo kvietimo tęstiniai projektai

dokumentai

Š. m. balandžio 10-11 d. Liubeke (Vokietija) vykusiame Interreg Baltijos jūros regiono programos Stebėsenos komiteto posėdyje iš 26 pateiktų paraiškų (6 platformų ir 20 tęstinių projektų) buvo patvirtinta 12 (3 platformų ir 9 tęstiniai projektai) projektų. Lietuvos partneriai dalyvauja viename platformų projekte – BSR S3 Ecosystem ir septyniuose tęstiniuose projektuose. Nei viename projekte Lietuvos partneris nedalyvauja kaip pagrindinis partneris. Veikloms įgyvendinti ketinama skirti 8,2 mln. ERPF lėšų.

Stebėsenos komiteto posėdžio metu iš 6-ių 2-ojo kvietimo platformų (1-3 prioritetai) paraiškų buvo patvirtintos šios 3:

Pagal 1 prioritetą Innovation:

1.1 Research and innovation infrastructure;

1.2 Smart specialization: BSR S3 Ecosystem. Dalyvauja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA);

1.3 Non-technological innovation;

Pagal 2 prioritetą Natural Resources:

2.1 Clear waters;

2.2 Renewable energy;

2.3 Energy efficiency: CAMS Platform;

2.4 Blue growth: Capacity4MSP;

Pagal 3 prioritetą Transport:

3.1 Interoperability;

3.2 Accessibility;

3.3 Maritime safety;

3.4 Clean shipping;

3.5 Urban mobility;

1-ojo platformų kvietimo (2017 spalio 5 d. – 2018 vasario 28 d.) metu buvo gautos 9 paraiškos, patvirtintos – 6. Lietuvos partneriai dalyvauja 2-uose projektuose: Blue Platform (Klaipėdos mokslų ir technologijų parkas) ir ResQU2 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos).

Taip pat Stebėsenos komiteto posėdyje iš 20-ies 1-ojo kvietimo tęstinių projektų (1-3 prioritetai; dalyvavo I-ojo kvietimo reguliarūs projektai) paraiškų buvo patvirtinti 9 projektai. Lietuvos partneriai dalyvauja 7-se projektuose.

Pagal 1 prioritetą Innovation:

1.1 Research and innovation infrastructure: BSN_ powerhouse – dalyvauja 2 Lietuvos partneriai: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Valstybinis studijų fondas;

1.2 Smart specialization: Emplinno Monitor S3;

1.3 Non-technological innovation: SEMPRE Accelerators – dalyvauja VšĮ Liuteronų diakonija; EcoDesign Circle 4.0.

Pagal 2 prioritetą Natural Resources:

2.1 Clear waters: DAIMON 2; NonHazCity 2 (dalyvauja – Lietuvos Baltijos aplinkos forumas); WAMBAF Tool Box (dalyvauja – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras);

2.2 Renewable energy;

2.3 Energy efficiency;

2.4 Blue growth: ALLIANCE+ (dalyvauja – Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas);

Pagal 3 prioritetą Transport:

3.1 Interoperability: EMMA Extension (dalyvauja – Vidaus vandens kelių direkcija);

3.2 Accessibility;

3.3 Maritime safety;

3.4 Clean shipping;

3.5 Urban mobility.

2-asis tęstinių projektų kvietimas (galės dalyvauti II-ojo kvietimo reguliarūs projektai-viso 39) planuojamas 2019 m. rudenį.

Viso 12 projektų numatyta skirti 8.2 mln. ERDF lėšų.

Išsamesnę informaciją apie abu kvietimus galite rasti internetiniame tinklalapyje

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-on-project-results.html