KVIEČIAME TEIKTI NUOMONĘ DĖL 2021-2027 M. INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMOS DOKUMENTO PROJEKTO

Prisidėkite prie Interreg Baltijos jūros regiono programos dokumento 2021-2027 metams rengimo! Šiuo metu yra parengtas 2021-2027 metų finansavimo laikotarpio dokumento projektas ir trumpas programos dokumento projekto aprašymas. Visa suinteresuota visuomenė kviečiama pateikti savo nuomonę/ pastabas/ komentarus ir taip prisijungti prie programos dokumento projekto paskutinės versijos rengimo. Visi norintys prisidėti, mielai kviečiami pareikšti savo nuomonę ir komentarus apie programos dokumento projektą, užpildydami apklausos forma, kuri vykdoma iki š. m. gegužės 27 d.

Interreg Baltios jūros regiono programa yra tarpregioninė bendradarbiavimo programa, kurią bendrai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Daugiau informacijos apie programą rasite programos tinklapyje https://www.interreg-baltic.eu/home.html.